ฮีทเตอร์ยางซิลิโคน

silicone-rubber-heater-pic

ตัวอย่างการใช้ Silicone Rubber Heater

siliconerubber-picture
คลิกรูปภาพเพื่อเปิดเเคตตาล็อก

มีการใช้ Silicone Rubber Heater เป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรหรือใช้กับอุปกรณ์ในวงการทุกประเภท
การรักษาอุณหภูมิในแทงค์ การป้องกันการแข็งตัวในแทงค์และปั๊มน้ำมัน การป้องกันความชื้นในมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การปิดผนึกด้วยความร้อนสำหรับกระดาษและพลาสติก การทำให้แข็งตัวสำหรับเครื่องเคลือบ, Dispenser และกาว เครื่องจำหน่ายอาหารอัตโนมัติ แผ่นฉนวนกันความร้อน เครื่องมือทันตกรรม อุปกรณ์เสริมสวย โต๊ะตรวจสอบในโรงพยาบาล รถเข็นอาหาร อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี แผ่นให้ความร้อน ป้องกันการแข็งตัวและรักษาอุณหภูมิของเครื่องวัดประเภทต่างๆ ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็น ทำความร้อนแก่เครื่อง Pre-heater ในการเชื่อมโลหะ ท่อหดตัวได้ด้วยความร้อน การป้องกันการแข็งตัวของเสาอากาศขนาดใหญ่ แผ่นเก็บความร้อนสำหรับเครื่องทับผ้า เครื่องอัดไม้อัด ฉนวนกันความร้อนของเครื่องวัดประกอบการบิน เครื่องมือให้ความร้อน คาร์บูเรเตอร์หัวเผา การป้องกันการแข็งตัวของซีเมนต์

Create the future of heat