สูตรการคำนวณการทำให้น้ำร้อนแบบง่าย  

Create the future of heat