เครื่องกำเนิดลมร้อน

จุดเด่นของเครื่องกําเนิดลมร้อนฮากโก้

• ใช้สเตนเลสชีทฮีทเตอร์ (Sheathed heater) ทําให้สะอาดและมีความคงทน เป็นพิเศษ 
• น้ําหนักเบา ขนาดกะทัดรัด 
• ความปลอดภัยสูง 
• ตัวเครื่องและคอนโทรลเลอร์สามารถแยกออกจากกันได้ ทําให้นําไปประกอบเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่าย
 ทนทาน 

heater hot air generator
ชีทฮีทเตอร์สำหรับเครื่องกำเนิดลมร้อน
คลิกรูปภาพเพื่อเปิดเเคตตาล็อก
คลิกรูปภาพเพื่อเปิดเเคตตาล็อก
คลิกรูปภาพเพื่อเปิดเเคตตาล็อก
hap4000-pic
คลิกรูปภาพเพื่อเปิดเเคตตาล็อก
has4000-pic
คลิกรูปภาพเพื่อเปิดเเคตตาล็อก
hap3000-pic
คลิกรูปภาพเพื่อเปิดเเคตตาล็อก
hap2000t-pic
คลิกรูปภาพเพื่อเปิดเเคตตาล็อก
100v-pic
คลิกรูปภาพเพื่อเปิดเเคตตาล็อก
hap2000-pic
คลิกรูปภาพเพื่อเปิดเเคตตาล็อก
hap2000f-pic
คลิกรูปภาพเพื่อเปิดเเคตตาล็อก
has2000-pic
คลิกรูปภาพเพื่อเปิดเเคตตาล็อก

Create the future of heat